Bevisene i Torgersensaken (kortversjon av Schiøtz´ foredrag)

Posted on by 0 comment

Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen arbeidet over et år pro bono (vederlagsfritt) med begjæringen om gjenopptakelse i Torgersensaken. I foredraget gir Schiøtz, som i sin tid bidro til at Per Liland ble frifunnet, en kortfattet fremstilling av bevissituasjonen.

Begjæringen i sin helhet. Torgersensaken.no

Denne kortversjonen er redigert av SpreDet, basert på fullversjonen (1t 15 min) klippet av Johannes Granseth.

Category: Forlag, Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *