Bush møter Obama utenfor Nobelinstituttet

Posted on by 1 comment

Å gi folk håp og å starte dialoger, begge deler i global skala, er vel verdt en fredspris. Eller hva? Her er et utdrag av Nobelkomiteens begrunnelse:

Obama har som president skapt et nytt klima i internasjonal politikk. Multilateralt diplomati står igjen sentralt, med vekt på den rolle FN og andre internasjonale institusjoner kan spille. Dialog og forhandlinger foretrekkes som virkemiddel for å løse selv de vanskeligste internasjonale konflikter. Visjonen om en verden uten atomvåpen har på en kraftfull måte revitalisert forhandlinger om nedrustning og rustningskontroll. Gjennom Obamas initiativ spiller USA nå en mer konstruktiv rolle i å møte de store klimautfordringene verden står overfor. Demokrati og menneskerettigheter skal styrkes.

Det er sjelden at en person i den grad som Obama har fanget verdens oppmerksomhet og tent et håp blant verdens folk om en bedre framtid. Hans diplomati er basert på forestillingen om at de som skal lede verden, må gjøre det på grunnlag av verdier og holdninger som deles av størstedelen av jordens befolkning.

(SpreDet.no, takk til Mogster for lån av bilde)

(SpreDet.no, takk til Mogster for lån av bilde)

Se stor versjon av bildet

.

Enig eller uenig, du kan sende inn ditt Nobel-bilde til h@spredet.no.

VGVGVGTV2

Category: Fotofikling, Samfunn

One comment on “Bush møter Obama utenfor Nobelinstituttet

  1. Helt enig.
    Når han etter å ha vært president en snau måned gjør at USA trapper ned atomartilleriet, og deretter legger ned planene om våpenskjold i Øst-Europa, så er nesten verdt fredsprisen alene. Men at han i tillegg går inn i dialog med den muslimske verden og flere andre, gjør det ham til en god kandidat og en vinner. At han ikke trekker seg ut fra Afghanistan og overgir makten til Taliban er bare et tegn på klokskap, siden det var at USA trakk seg ut og overga makten til Taliban i 1988 som er hele årsaken til problemene der nede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *