Dette sa Røkke til Jens

Posted on by 0 comment

Andre medier gjetter på temaer som ble drøftet i telefonsamtalen, men her i SpreDet.no kan vi gjengi innholdet ordrett! Dette lar seg gjøre på pga den nye fotofiklingsteknologien vi er blitt eksperter på.

(Elin Kristiansen)

(Elin Kristiansen)

Dagbladet

Category: Fotofikling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *