Olav Thon spiller Scrooge i gammel oppsetning på Grønland

Thon vil nå gi 1 million kroner for tips som kan oppklare dødsbrannen i Urtegata desember 2008. Kanskje han også kunne gi en liten sum for tips om hvem som eier mange av gårdene som er dårlig brannsikret?

Etter brannen i vinter kunne Aftenposten avsløre følgende: “Olav Thon Group (OTG) unnlater å møte opp til over halvparten av kontrollene de blir innkalt til når brannvesenet skal sjekke brannsikkerheten i bygårdene som leies ut i Oslo.”

Og videre: “Av 238 avvik selskapet (Thon Gruppen) fikk beskjed om for fem år siden, er bare 16 prosent utbedret”.   Hvert enkelt av disse avvikene fra brannvernlovens forskrift er rene lovbrudd, forklarer Oslo Brann- og redningsetat.

(SpreDet.no)

(SpreDet.no)

Saken: DagbladetDagbladetDagbladetVGVGVGVG

Category: Fotofikling, Samfunn, Sinna

One comment on “Olav Thon spiller Scrooge i gammel oppsetning på Grønland

  1. haha… Priceless:-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *