Veimyndighetenes nye skilt

Posted on by 0 comment

Skilt i endring: Til høyre ett av de nye foreslåtte skiltene.

Veiskilt i endring: I 2006 ble den tradisjonelle veiarbeider-mannen erstattet med en  kjønnsnøytral figur, og fargen bak ble gul. Nå skal en serie nye skilt gi et enda mer oppdatert bilde av arbeidet som (ikke) utføres på det norske veinettet.

Ett av de nye fareskiltene.

Ett av de nye fareskiltene.

For å bevare tradisjonene utføres fortsatt mye av arbeidet på gamlemåten, uten maskiner.

For å bevare tradisjonene utføres fortsatt mye av arbeidet på gamlemåten, uten maskiner.

Også joggerne får et nytt skilt som er mer tilpasset hverdagen slik de opplever den.

Også joggerne får et nytt skilt som er mer tilpasset hverdagen slik de opplever den.

Fotofiklinger: Håvard, SpreDet.no

Eller for å si det på en annen måte: Stoltenberg lover milliardløft til vei og jernbane

Flere skilt kan sendes til h(kröllalfa)spredet.no.

Mer humor: Forsiden på SpreDet.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *