Tag Archives: kollektiv intelligens

1000 hoder

Posted on by 0 comment

SpreDet lanserte i dag 1000 hoder, som (tror jeg!) er Norges første kommersielle crowdsourcing-tjeneste. Iallfall en sped begynnelse, det gjenstår å se om det treffer. Gruppen bor på denne Facebook-siden.

1000 tar mål av seg til å samle de beste hodene i landet, og utnytte denne kollektive intelligensen.

HVA ER 1000 HODER OG HVORDAN KAN DET FORBEDRE LIVET MITT?
– Firmaer kan legge ut utfordringer (mot betaling)
– Folk kan legge ut utfordringer (gratis)
– Folk bidrar på utfordringer de synes er interessante.

HVA SLAGS OPPGAVER?
Hva man etterspør i et innlegg kan variere, men et oppstartsfirma kan feks ha følgende behov:
– Teste “greia”: Gir dette mening? Hva tenker du om dette?
– Teste funksjonalitet: Funker websidene/skjemaene/produktet? Finne feil.
– Kreative innspill: Hva kan gjøres annerledes? Hvordan ville du gjort dette?
– Brukere: En ny site trenger betatestere og brukere for å dra i gang ting i startfasen.
– Buzz: Fortell andre om dette, hvis (og bare hvis!) du liker det.

hodermann-500SD

HVA DITT FIRMA KAN FÅ UT AV 1000 HODER
Store virksomheter har en hær av spesialister og konsulenter som tar seg av disse feltene. Mindre virksomheter har sjelden ressursene, kunnskapen og tiden som skal til. 1000 hoder tilbyr en light-versjon av disse tjenestene, samlet i én pakke. Du kommer i dialog med potensielle kunder raskt, rimelig og effektivt. Og du får hjelp til å tolke resultatene og vurdere tiltak til forbedringer.

Crowdsourcing betyr at mange løser oppgaver sammen. Uansett hvor smarte folk som er i redaksjoner, firmaer, departementer og reklamebyråer, er det et faktum at flertallet av smartingene befinner seg “der ute”. Google, Facebook, Wikipedia, og Amazon er eksempler på virksomheter som på forskjellige måter greier å utnytte folks “kollektive intelligens”. I tiden fremover vil de som får “The Wisdom of Crowds” med på laget gruse de som ikke gjør det.

HVA FÅR DU UT AV Å BLI ET 1000HODE?
– Hjernetrim du ser konkrete resultater av (i motsetning til sudoku, quiz og kryssord).
– Du hjelper virksomheter som fortjener det.
– Du kan legge ut caser selv, om ideer eller prosjekter du har.
– Kanskje lære noe om kreativitet, problemløsing, markedsføring, kommunikasjon?
– Du får være blant de første som får prøve ut nye tjenester og produkter (Etterhvert: vareprøver)
– Du kan utvide ditt eget nettverk.
– Hver gang premieres det “nyttigste” innspillet, og ett tilfeldig uttrukket, hver med 10% av budsjettet for oppdraget (max kr 1.500,-).

diagram-flyt-500

Det første kundeoppdraget er for TopDeal.no, og det er tilsammen 1.000 kr i premiepenger.

Min kongstanke er at uansett hvor smarte folk man har i et firma, et reklamebyrå eller et departement, vil flertallet av de gode hodene uansett befinne et sted der ute. Og det er rimelig at de som bidrar får noe ordentlig igjen for det.

Tar gjerne i mot innspill på opplegget, er sikkert mye som kan forbedres. (Dette er en “myk” lansering.)  Hvis vi får flere medlemmer blir det mer premier – og kanskje vi på sikt kan ta på oss større oppgaver?

Velkommen til 1000 hoder på Facebook (diskusjonene) og 1000hoder.no (bakgrunnsinfo).