Fasting Torgersen: Dikt og tilliten til rettssystemet

Bevisjuks er dokumentert i justismordene mot Per Liland (1970) og  Fritz Moen (1978), og sannsynliggjort i saken mot Arne Treholt (1985).

Fredrik Fasting Torgersen ble dømt for drap i 1958. I lys av de nevnte sakene, er tilliten til påtalemyndighetens arbeid på slutten av 50-tallet fortsatt klippefast?

En antall forsøk på gjenopptagelse av Torgersen-saken har blitt stanset, sist av Gjenopptagelseskommisjonen i 2006.  Da skrev 62 professorer og andre forskere ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø under på et brev til Justisdepartementet der de klaget over at kommisjonen “avfeide vitenskapelige vurderinger fra ti forskere som har utført sakkyndighetsarbeid i Torgersen-saken”.  Bevisene Torgersen var dømt på (barnåler, bittmerket, avføring på skoene) var plukket fra hverandre. Kommisjonens leder, Janne Kristiansen, svarte følgende: “vitenskapen får uttale hva den vil, men kommisjonen må likevel foreta en totalvurdering av det fulle bevisbildet, ikke kun de tekniske bevis”.

Er slike uttalelser noe som inngir tillit til rettssystemet?

Torgersen har i alle år skrevet dikt.  Det betyr selvfølgelig ikke at han er uskyldig. Men under rettssaken ble det brukt mot Torgersen at han skrev dikt (de manglet til og med rim og rytme), så det er kanskje på sin plass å gi noen eksempler:

DEN GAMLE

Lasaronens blod
rant utover fortauet,
det innslåtte, herjete ansiktet
vekket ingen medlidenhet –
strømmen av mennesker seg forbi fillebylten –
kunne de ane
at det var en av krigens helter
som nå var falt?

– – –

FERDIG MED DET

Først
hengte jeg Satan,
alle smådjevler med –
lot dem dingle blant kongler
i
det høyeste tre

deretter
tok jeg prestene
i
skogene like ved –

så var vi ferdig
med det.

– – –

NEGER-EXPERIMENTER

Når vi poder Dem inn
med dette viruset
skifter De farve –

er experimentet vellykket
blir De helt normal

– – –

Å LEVE LITT

De hengte menn
bad om å bli hengt
igjen og igjen –

døde menn
vil så gjerne
leve litt
igjen

Professor i rettsvitenskap Anders Bratholm skrev følgende i 2009, etter at Åge Vidar Fjell, dømt for drap i 1990, skulle få sin sak gjenopptatt:

“Fjell-saken er nok et eksempel på det mønsteret vi ser i justismordsaker som gjelder drap, for eksempel Hetle-saken, Hoel-sakene, Liland-saken, Fritz Moen-sakene: Politiet/påtalemyndigheten finner en person de synes «passer», etterforskningen blir rettet mot vedkommende, ikke mot drapet. Det meste blir feiltolket slik at det understøtter politiets/påtalemyndighetens syn på saken. Torgersen-saken er neppe noe unntak.”

Fredrik Fasting Torgersen fyller 76 år i dag, 1. oktober. Vil han leve lenge nok til at saken blir gjenopptatt?

PS: Tidlig på 90-tallet lagde jeg og to medstudenter (Camilla Juell Eide og Hasse Farmen) en dokumentarfilm om Torgersen. Etter at han kom ut av fengsel i 1972 (dette er en mann som gikk glipp av hele 60-tallet!) begynte han å dokumentere de utslåttes situasjon med sitt lille Leica-kamera. Samfunnets skyggesider. Da vi lagde filmen fant vi en svær kasse med disse fotografiene. Et par hundre bilder av norsk slum.  Vi brukte noen i filmen, det er disse du ser noen elendige gjengivelser av under, grabbet fra videoen, med Torgersens kommentarer.

(Foto: Fredrik Fasting Torgersen)

Originalbildene er såvidt jeg vet fortsatt i en sliten pappkasse i Torgersens bolig på Vålerenga. Det er usikkert om negativene er bevart. Finnes det et museum eller noe i byen som vil ta vare på denne type dokumentasjon? Dette er hjerteskjærende bilder. Krigsseilere, sniffere, prostituerte, uteliggere. Med kommentarene og kunnskapen om menneskene blir det både tristesse, humor og melankoli. (Finnes det andre som har dokumentert slike ting i Oslo, i Norge?) Hadde det vært slummen i New York det var bilder av, hadde dette for lengst vært stilt ut på Henie-Onstad, men det tar kanskje tid å ta inn over seg skyggesider ved det som står en nær?

VGVG

3 comments on “Fasting Torgersen: Dikt og tilliten til rettssystemet

 1. Det skumle er at vanlige folk, mange journalister og bloggere ukritisk tror på Fasting Torgersen, bare fordi han selv sier at han er uskyldig.
  Fasting Torgersen hadde nettopp sluppet ut etter en voldtektsdom, før han voldtok på nytt og drepte. Han hadde et kriminelt rulleblad med voldtekt, vold, overfall og innbrudd før han ble tatt siste gang. Han ble tatt med bæsj fra et annet menneske på klærne sine (vanlig ved kvelningsdød). Bittet på offeret stemte overens med hans eget (dette klagde han på, og ville teste på nytt: Men da var han “lur” nok til å ha filt ned alle tennene sine så de var ugjenkjennelige fra første test!!). Han var observert på drapsstedet. Han oppga falskt alibi som ble avslørt. Han hadde spesielle barnåler fra drapsstedet på seg. Han har prøvd å gjenoppta saken sin flere ganger, men domstolene har ikke funnet noe nytt under solen som kan bevise hans uskyld. Likevel skal han liksom være uskyldig? Bare for at han sier det selv!!!??
  Han forsøkte også å lure seg unna den første voldtektsdommen. dette gjorde han i etterkant for å “renvaske” seg. Metoden var følgende: Han fabrikerte et tilståelsesbrev som han innrømmet å ha skrevet selv, men som angivelig skal være ordrett fra voldtektsofferets ektemann. Her skal ektemannen liksom ha sagt at han trekker tilbake sin kones beskyldninger om at Fasting Torgersen er den skyldige. Fasting Torgersen leverte dette “tilståelsesbrevet” til myndighetene lenge ETTER at voldtektsofferets ektemann var død! Fasting Torgersen tror altså at det er så lett å renvaske seg selv.
  På tross av alt dette, så støtter mange folk Fasting Torgersen, og tror mer på han enn på flerfoldige jurister, domstoler og kommisjoner. Hvorfor skal vi sette mer lit til en kriminell, som har både utøvd vold, innbrudd på gamlehjem, voldtatt, drept og løyet flere ganger, enn på alle d ebeviser som faktisk taler imot han?
  Er folk virkelig så lettlurte at en voldteks- og drapsmann skal gå fri bare fordi han i år etter år bedyrer sin uskyld, selv om alle bevis taler det motsatte??

 2. I love it. Syntes sidernm er kreativ og tekstene av ypperste kriminologisk karakter- Det litterære er det vel du selv som har stått for, mannen bak siden (lillestrømm)?

 3. @Arn: At Torgersen selv hevder å være uskyldig er selvfølgelig ikke noe argument for å kreve saken gjenopptatt. Samtidig var det faktum at han hadde en kriminell fortid ikke en god nok grunn til å dømme han for drapet i Skippergata, men det er nettopp dette som sannsynligvis har skjedd.

  Du går svært mye lenger enn det er grunnlag for når du hevder at de tekniske bevisene knytter Torgersen til drapet. Ettersom det virker som om du er relativt godt orientert om saken er det nærliggende å tro at du gjør dette mot bedre vitende. Spesielt er det rart at du i 2010 fremdeles snakker om tannbittbeviset. Dette beviset er fullstendig tilbakebevist, noe selv gjenopptakelseskommisjonen medgir.

  Historien om tannfiling er basert på rent sladder, og beviser vel ikke annet enn at fremdeles finnes dem som er opptatt av å fabrikere “beviser” mot Torgersen. Historien om det forfalskede brevet dreier seg om en helt annen sak som det ikke er noen som prøver å få gjenopptatt.

  At det på Torgersens svært møkkete antrekk ble funnet lort (som ikke nødvendigvis stammet fra et menneske) og barnåler (som ikke var spesielle på noen måte) knytter han ikke til åstedet på en tilnærmelsesvis overbevisende måte. Det er derimot oppsiktsvekkende at det ikke ble funnet store mengder blod på Torgersens klær, og at han ikke etterlot seg fot- eller fingeravtrykk på åstedet.

  Vitnet som så Torgersen forlate åstedet var en narkoman vanekriminell som sannsynligvis ønsket (og muligens greide) å oppnå soningslettelser i bytte for sitt vitnemål. Og Torgersens alibi ble ikke “avslørt” selv om retten valgte å se bort fra de vitnene som ga han alibi.

  Selv om den aldri skulle bli gjenopptatt kommer Torgersensaken helt sikkert til å bli husket som et justismord. De som ønsker det kan støtte gjenopptakelse på facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *