Fulle videoer

Denne mannen ble av uforklarlige grunner nektet å kjøpe øl i butikken.


.

Du har sikkert hørt den gamle norske folkevisa: “Gubben og gamla lå og dro, og ikke fikk opp rota.  Men hadde de hatt han Enball her, så hadde de fått opp rota.” I denne videoen er det to fulle menn som strever med en rot, men noen hjelp er ikke å få. (Kanskje det er Enball som filmer?)

.

Den geniale humoristen Fredrik Stabel skrev følgende:

Jeg skal i dag tale om Humør. Av humør kjennes 3 slag.

1) Det dårlige humør.
2) Det gode humør.
3) Det kunstige humør.

Gruppe 1, Det dårlige humør er så godt som ukjent her i landet.
Gruppe 2, Det gode humør er desto mer utbredt. Nesten alle nordmenn er i godt humør.
Gruppe 3, Det kunstige humør er betinget av spiritusnytelse. Man kommer da i det såkalte “Hommør” og knuser alt.

Category: Samfunn, Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *